Jul 12

V/v đóng lệ phí môn LVTN và TLTN

Posted by on Jul 12 2018 at 02:38 chiều

SV khóa 17 và các khóa trước đủ điều kiện làm LVTN/TLTN trong đợt 1 năm học 2017-2018, tiến hành đóng lệ phí môn học theo quy định sau:

  • Thời gian: ngày 18 và 19/7/2018.
  • Địa điểm: phòng Tư vấn tuyển sinh.
  • LVTN: 3.290.000đ/SV (ba triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng/SV). Mã môn: BIO0987
  • TLTN: 1.410.000đ/SV (một triệu bốn trăm mười ngàn đồng/SV). Mã môn: BIO1203
  • Học kỳ 2, 2017-2018.