Jul 20

Lịch thi tốt nghiệp dự kiến (đợt 2 – năm 2018, hệ niên chế)

Posted by on Jul 20 2018 at 02:22 chiều

Dự kiến, kỳ Thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2018 dành cho các SV hệ niên chế đã hoàn tất việc trả nợ môn sẽ được Trung tâm đảm bảo chất lượng tổ chức vào ngày 18/8 và 19/8/2018.

Đề nghị SV đã nộp đơn xin Thi tốt nghiệp đợt 2 liên hệ văn phòng Khoa (gặp C. Giao) để nhận đề cương ôn tập.