Aug 06

V/v đóng học phí môn Thực tập thực tế, K20

Posted by on Aug 06 2018 at 03:07 chiều

SV Khóa 20 đã Tham gia thực tập thực tế tại Viện Sinh học nhiệt đới trong HK 3, năm học 2017-2018, tiến hành đóng học phí môn học Thực tập thực tế theo quy định sau:

  • Môn: Thực tập thực tế (BIO1631)
  • Học phí: 470.000đ/SV (bốn trăm bảy mươi ngàn đồng/SV)
  • Thời gian: từ ngày 09/08 đến hết ngày 14/08/2018
  • Địa điểm: Phòng Tuyển sinh