Aug 14

V/v Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2018

Posted by on Aug 14 2018 at 03:23 chiều

Thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 trong vòng 2 ngày: từ ngày chủ nhật (02/9) đến hết thứ 2 (03/9).