Aug 15

V/v đăng ký môn học trả nợ trong HK1, 2018-2019 (hệ niên chế)

Posted by on Aug 15 2018 at 02:31 chiều

Những SV hệ niên chế (Khóa 15 trở về trước) có nhu cầu trả nợ môn trong HK 1, 2018-2019, đề nghị nộp đơn theo mẫu (SV tải mẫu đơn tại đây) về Khoa CNSH (nộp cho C. Giao), thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 16h30 ngày 20/08/2018.