Aug 15

V/v đóng lệ phí Thi tốt nghiệp đợt 2, năm 2018

Posted by on Aug 15 2018 at 02:46 chiều

Đề nghị những SV đủ điều kiện Thi tốt nghiệp (xem danh sách bên dưới) tiến hành đóng lệ phí Thi tốt nghiệp theo quy định sau:

  • Thời gian: trong giờ hành chính ngày 16/08/2018
  • Địa điểm: P. Tư vấn tuyển sinh
  • Mức lệ phí: 2.100.000 đ/SV (hai triệu một trăm nghìn đồng/SV)
  • Mã môn học: 072002080, HK 3, 2017-2018

SV không đóng lệ phí đúng quy định sẽ không được tham gia Thi tốt nghiệp trong đợt 2, 2018.

DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP, ĐỢT 2, NĂM 2018

1. Đỗ Đăng Công Thành         10070007

2. Lê Minh Sang                      12070010