Aug 23

DANH SÁCH SV BÁO CÁO TRONG CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LVTN K17

Posted by on Aug 23 2018 at 01:29 chiều

LƯU Ý:

  • Ngày thứ 6 (24/8): HĐ 1 phòng B02.
  • Ngày thứ 6 (24/8): HĐ 2 phòng B03.
  • SV có mặt tại phòng hội đồng lúc 6h50, trang phục đúng quy định đã thông báo.
  • Mỗi SV chuẩn bị 3 quyển tóm tắt LVTN để gửi HĐ.

SV BÁO CÁO THEO THỨ TỰ SAU: