Oct 15

V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi học liên quan Quy chế đào tạo tín chỉ (K21)

Posted by on Oct 15 2018 at 09:51 sáng

Phòng Đào tạo trường Đại học Bình Dương thông báo về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi học Chính trị đầu khóa của khóa 21 liên quan đến Quy chế đào tạo tín chỉ.

1. Sinh viên truy cập Cổng thông tin sinh viên (sv.bdu.edu.vn) đọc trước quy chế đào tạo tín chỉ.
Đường link cụ thể: http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=7

(Copy và in ra để tham khảo khi tham dự lớp)
2. Đăng nhập tài khoản đăng ký môn học tại Cổng thông tin sinh viên để xem trước các chức năng của Cổng thông tin sinh viên.
3. Đăng nhập email sinh viên. Nếu sinh viên chưa có email vui lòng liên hệ phòng Thông tin – Truyền thông (gặp Thầy Trần Hữu Duật để được hỗ trợ).
4. Sinh viên xem thêm tài liệu hướng dẫn đăng ký môn học tại địa chỉ: http://sv.bdu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=44  (tải về và in ra để tham khảo khi tham dự lớp).


TT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Mã số sinh viên

Dùng để tra cứu lịch học, lịch thi, kết quả học tập,…

2

Tài khoản đăng ký môn học

Dùng để đăng ký môn học trực tuyến mỗi đầu học kỳ.

3

Địa chỉ email do nhà trường cấp

Dùng để cập nhật những thông tin từ nhà trường; phục vụ đăng ký môn học trực tuyến. Mọi thắc mắc về email sinh viên liên hệ qua địa chỉ: thduat@bdu.edu.vn (Thầy Trần Hữu Duật) hoặc nktung@bdu.edu.vn (Thầy Nguyễn Khánh Tùng) để được hỗ trợ.


Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện./.