Oct 15

V/v thay đổi lịch học môn Hóa phân tích

Posted by on Oct 15 2018 at 10:06 sáng

Do có thay đổi GV nên môn Hóa phân tích dự kiến sẽ được triển khai giảng dạy vào sáng thứ 6 hằng tuần, từ ngày 05/11 – 16/12/2018. Đề nghị những SV K20 và các khóa trước học trả nợ, nếu bị trùng lịch học thì báo lại Khoa gấp (báo C. Giao). Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 19/10/2018.

Lưu ý: Khoa sẽ không giải quyết đổi lịch học nếu SV liên hệ báo sau khoảng thời gian trên.