Oct 31

Thông báo lịch học chính trị đầu khoá bổ sung

Posted by on Oct 31 2018 at 03:30 chiều

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA BỔ SUNG 

Môn Phương Pháp Giao tiếp học đường

Thời gian: 17h00 đến 19h00 ngày 02/11/2018

Địa điểm: Hội trường 1 lầu 4

Đối tượng: tất cả sinh viên khóa 21 chưa tham gia môn học này  

Các em lưu ý để đi học. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên & Các Đoàn thể để được hỗ trợ.
Sinh viên thắc mắc có thể liên hệ Thầy/ Cô sau để được hỗ trợ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Duy Thiên

Trưởng phòng

0918.877371

2

Nguyễn Ngọc Khanh

Phó trưởng phòng, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên

0909.853834

3

Võ Vương Phúc

Phó trưởng phòng 
Phó Bí thư Đoàn trường

0908.365360

4

Lê Hoàng Trân

Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

0988.927740

5

Nguyễn Thị Như Nguyệt

Trợ lý sinh viên

0909.396.354

6

Nguyễn Phương Nam

Trợ lý sinh viên

0966.295.113

7

Lê Hoàng Tiến

Trợ lý sinh viên

0343.204.930

PHÒNG CTSV&CĐT: 0274.3837.209

Email: ctsv@bdu.edu.vn