Nov 01

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2018 – 2019

Posted by on Nov 01 2018 at 03:00 chiều

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 

 

 

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp

Họ tên: Lê Trung Tín 

MSSV: 11070050

Lý do không đạt: Chuẩn đầu ra tin học

Lưu ý: Đề nghị bổ sung chứng chỉ tin học gấp (nộp cho C Giao)