Nov 08

Lịch học hóa phân tích

Posted by on Nov 08 2018 at 10:41 sáng

Lớp 20SH01+TN học Hóa phân tích theo lịch sau:

  • Sáng thứ 6 hằng tuần, 09/11 –  14/12/2018.
  • Phòng: C09.