Dec 14

Lịch học Phụ gia và bao bì TP

Posted by on Dec 14 2018 at 09:16 sáng

Lớp 18SH01 + TN học Phụ gia và bao bì TP vào sáng thứ 5 và sáng thứ 7 (13/12 và 15/12) tại phòng B05. Các buổi còn lại sẽ thông báo sau.