Jan 04

Danh sách đề tài LVTN/TLTN của SV khoa CNSH

Posted by on Jan 04 2019 at 05:25 chiều

SV có thể tham khảo danh sách tên đề tài luận văn/tiểu luận tốt nghiệp của SV các khóa trước của Khoa CNSH tại đây.

Lưu ý: SV phải đăng nhập bằng email bdu để được quyền truy cập.