Jan 09

Lịch học môn Thực tế tham quan cơ sở sở xuất TP

Posted by on Jan 09 2019 at 09:04 sáng

  • Sáng thứ 4, 09/1, Nhà máy Yakult (SV tự túc phương tiện đi lại).
  • Sáng chiều thứ 6, 11/1, Nhà máy bia Heineken Việt Nam (đi xe trường).