Jan 09

Lịch học môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản

Posted by on Jan 09 2019 at 09:07 sáng

  • Sáng chiều thứ 7, 12/1/2019
  • Sáng chiều chủ nhật, 13/1/2019
  • Sáng chiều thứ 4, 16/1/2019
  • Phòng học: PTN Thực phẩm