Mar 22

V/v bổ sung SV báo cáo đề cương LVTN K18

Posted by on Mar 22 2019 at 08:20 sáng

Nhằm tạo điều kiện cho cả những SV đã đăng ký thực hiện LVTN trước, nay Khoa CNSH thông báo: Khoa cũng sẽ tiến hành góp ý, chỉnh sửa đề cương cho những SV này vào cùng buổi báo cáo đề cương đã thông báo (sáng thứ 5, 28/3/2019, phòng C04). Danh sách thứ tự báo cáo như sau: