Mar 22

Danh sách môn học HK 3, 2018-2019

Posted by on Mar 22 2019 at 08:53 sáng

SV lưu ý 1 số thông tin về việc đăng ký môn học trong HK 3, năm học 2018-2019 như sau:

  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019 (từ 11 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút).
  • Sinh viên cập nhật thời khóa biểu hoặc lịch thi tại Cổng thông tin sinh viên: Từ ngày 08/04/2019.
  • Sinh viên nộp học phí: Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 06/05/2019. Nộp đơn gia hạn học phí trong 1 ngày 06/05/2019 tại phòng Đào tạo.
  • Chỉ triển khai giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng (lưu ý mã môn) và các môn nguyện vọng.
  • SV có bất kỳ thắc mắc gì thêm hoặc gặp khó khăn trong quá trình đăng ký môn học, đề nghị liên hệ trực tiếp GV chủ nhiệm hoặc C. Giao để được hỗ trợ kịp thời.

Ghi chú:

  • Khóa tuyển sinh năm 2017 trở về trước: Giáo dục QP – an ninh 1 (MIL0013), Giáo dục QP – an ninh 2 (MIL0022), Giáo dục QP – an ninh 3 (MIL0033).
  • Khóa tuyển sinh năm 2018: Giáo dục QP – an ninh 1 (MIL0042), Giáo dục QP – an ninh 2 (MIL0052), Giáo dục QP – an ninh 3 (MIL0063), Giáo dục QP – an ninh 4 (MIL0071).
  • Môn nguyện vọng là các môn hiện tại không triển khai giảng dạy (ví dụ: môn chuyên ngành môi trường và nông nghiệp), hoặc những môn tự chọn không mở lớp. SV xem cách thức đăng ký môn nguyện vọng tại đây.