May 02

V/v nộp bổ sung bằng tốt nghiệp THPT, học bạ, giấy khai sinh đối với SV K21

Posted by on May 02 2019 at 09:56 sáng

SV lưu ý: nộp hồ sơ trên cho C. Giao (văn phòng 1), trong giờ hành chính, đến hết ngày 01/06/2019, danh sách SV đã được gửi email thông báo đến từng SV.