May 31

Lịch thi Thực hành kỹ thuật di truyền

Posted by on May 31 2019 at 09:07 sáng

Lớp 20SH01 + TN thi Thực hành kỹ thuật di truyền vào lúc 13h00 ngày thứ 6, 31/5/2019, tại PTN Sinh.