Jun 14

Danh sách môn học HK 1 – 2019-2020

Posted by on Jun 14 2019 at 11:11 sáng

SV tham khảo danh sách môn học dự kiến triển khai trong HK 1, năm học 2019 – 2020

(SV click phải vào ảnh, chọn xem ảnh để xem TKB rõ hơn)

DANH SÁCH MÔN CƠ SỞ NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH:

Lớp 19SH01:


Lớp 20SH01:


Lớp 21SH01:


Lớp 22SH01:


DANH SÁCH MÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG