Sep 05

Thay đổi lịch học môn Sinh học phân tử

Posted by on Sep 05 2019 at 04:35 chiều

SV lưu ý, môn Sinh học phân tử sẽ thay đổi lịch học như sau:

  • Chiều thứ 5, 12/9 – 26/9/2019
  • Sáng thứ 6, 13/9 – 27/9/2019
  • Phòng E05
  • 5 tiết/buổi