Sep 23

V/v gặp gỡ Tân Sinh viên khóa 22

Posted by on Sep 23 2019 at 07:47 sáng

Ban chủ nhiệm Khoa CNSH sẽ tổ chức 1 buổi gặp gỡ Tân Sinh viên Khóa 22 vào sáng thứ 3, 24/9/2019, lúc 8h00, tại phòng AI.2. Đề nghị SV lớp 22SH01 tham gia đầy đủ.