Oct 21

V/v đóng lệ phí LVTN trễ hạn

Posted by on Oct 21 2019 at 08:50 sáng

Căn cứ theo đơn xin đóng lệ phí LVTN trễ hạn của 3 trường hợp SV K18, Phòng Đào tạo và Phòng Tài chính kế toán đã đồng ý hỗ trợ thu bổ sung lệ phí cho 3 trường hợp này, cụ thể:

  • Mã môn học: BIO0987, HK 2, 2018 – 2019
  • Mức lệ phí: 4.270.000đ/SV (bốn triệu hai trăm bảy mươi ngàn đồng/SV)
  • Thời gian thu lệ phí: từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2019
  • Sinh viên: Võ Thị Huyền Trang (15070030), Nguyễn Thị Yến Ngọc (15070039), Phan Thị Bảo Châu (15070063).
  • Lưu ý: Nếu SV không đóng lệ phí đúng quy định này (với bất kỳ lý do gì), Nhà trường sẽ tiến hành hủy kết quả bảo vệ LVTN của SV vì Nhà trường đã gia hạn nhiều lần cho SV.