Oct 21

Báo phòng học buổi cuối môn Hóa phân tích

Posted by on Oct 21 2019 at 04:35 chiều

Lớp 21SH01+22SH01+TN học buổi cuối môn Hóa phân tích vào sáng thứ 5, 24/10/2019, tại phòng BIII.10.