Jan 02

Hướng dẫn thủ tục làm giấy chứng nhận TNTT và HTCT

Posted by on Jan 02 2013 at 02:26 sáng

     1. GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI (TNTT)

* Đối tượng: SV đã nộp hồ sơ xét cấp bằng TN.

         SV năm 4 sau khi nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp, nhà trường sẽ tiến hành xét cấp bằng, sau đó ra quyết định cấp bằng TN.

        Sau khi có quyết định cấp bằng TN, trong thời gian chờ được nhận bằng TN chính thức, SV sẽ được nhà trường cấp giấy chứng nhận TNTT (SV không cần phải làm thủ tục gì thêm).

 

2. LÀM CHỨNG NHẬN HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH (HTCT)

* Đối tượng: những SV đã hoàn tất các môn học (bao gồm cả LVTN hoặc Thi TN) nhưng chưa nộp hồ sơ xét cấp bằng TN (do chưa có chứng chỉ anh văn hoặc vi tính)

 

  • B1: Thực hiện các bước theo hướng dẫn in bảng điểm để có bảng điểm 8 HK.

Lưu ý: Bảng điểm phải đầy đủ 8 HK, không dùng bảng điểm xin việc để làm HTCT.

  • B2: Liên hệ thư ký khoa để nhận phiếu thông tin HTCT, điền thông tin đầy đủ vào phiếu.

Lưu ý: Không điền thay người khác.

  • B3: Nộp bảng điểm và phiếu thông tin cho thư ký khoa.
  • B4: Khi có chứng nhận HTCT, Khoa sẽ post danh sách tại trang web khoa, mục Giấy chứng nhận HTCT. SV liên hệ vpk 2 để nhận chứng nhận.

Lưu ý: Khi làm HTCT, SV sẽ được dò điểm tất cả môn học. Việc dò điểm cho SV toàn trường do 1 cán bộ ở P. Đào tạo phụ trách, do đó thường hơi mất thời gian. Vì vậy SV chỉ lên khoa để nhận chứng nhận khi đã có tên trong danh sách có chứng nhận.