Jan 02

Hướng dẫn thủ tục in bảng điểm

Posted by on Jan 02 2013 at 03:12 sáng

Có 2 dạng bảng điểm:

  • Bảng điểm học kỳ: là bảng ghi điểm số tất cả các môn học, có 3 cột điểm (thi lần 1, thi lần 2, tổng kết), điểm các môn trả nợ. Bảng điểm này thường dùng để theo dõi kết quả học tập của SV.

Lưu ý: Trên bảng điểm, những môn chưa thi hoặc chưa nhập điểm sẽ được tính là 0 điểm, do đó nếu trên bảng điểm chưa có đầy đủ điểm các môn học thì ĐTB in trên bảng điểm sẽ thấp hơn ĐTB thực của SV.

 

  • Bảng điểm xin việc: là bảng chỉ ghi cột điểm tổng kết của những môn học đạt (điểm thi trên 5). Những môn học không đạt (môn chưa có điểm, môn bị nợ) sẽ không có trên bảng điểm xin việc. Bảng điểm này thường dùng để xin việc.

Lưu ý: Bảng điểm xin việc chỉ không thể hiện điểm các môn học không đạt nhưng ĐTB in trên bảng điểm này vẫn tính các môn không đạt.

 

THỦ TỤC IN BẢNG ĐIỂM

  • B1: Đóng lệ phí in bảng điểm tại P. Tài vụ, lấy biên lai.

Lưu ý: khi viết phiếu đóng tiền, cần ghi rõ loại bảng điểm (HK hay xin việc, nếu là HK thì ghi cụ thể HK mấy).

  • B2: Nộp biên lai tại vpk 2, ghi tên vào sổ in bảng điểm.
  • B3: Nhận lại bảng điểm vào chiều thứ 6 tuần kế tiếp tại vpk 2.