Sep 04

Điểm thi tốt nghiệp đợt 1 (điểm tổng hợp), năm học 2013-2014

Posted by on Sep 04 2014 at 07:20 sáng

Sau khi chấm phúc khảo, kết quả điểm thi tốt nghiệp của các SV dự thi đợt 1, năm học 2013-2014 được cập nhật và tổng hợp như sau:

Lưu ý:

1. Nếu SV rớt đợt 1 có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp trong đợt 2, năm học 2013-2014, đề nghị nộp đơn xin thi đợt 2 về văn phòng khoa 2 gấp, thời gian nộp đơn: từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 08/09/2014.

2. Điểm được nhập vào bảng điểm cho môn Thi tốt nghiệp là điểm ở cột Điểm trung bình (ĐTB).