Feb 25

Điểm 2 môn thi tốt nghiệp và quy định chấm phúc khảo

Posted by on Feb 25 2016 at 12:47 sáng

THÔNG BÁO

Về việc chấm phúc khảo 2 môn thi tốt nghiệp

Căn cứ trên kết quả hai môn thi tốt nghiệp, các trường hợp có điểm thi từ 4.5 trở xuống là không đạt. Do đó SV nào có nguyện vọng chấm phúc khảo, đề nghị tiến hành các thủ tục sau:

  • Nộp đơn xin chấm phúc khảo về vpk 2 (nộp cho chị Giao). SV tải mẫu đơn tại địa chỉ: http://bdu-cnsh.edu.vn/?page_id=53
  • Thời gian nộp đơn: từ ngày 25/02 đến 16h ngày 25/03/2016.
  • Lệ phí chấm phúc khảo: 200.000đ/môn (hai trăm nghìn đồng/bài).
  • Dự kiến SV sẽ đóng lệ phí chấm phúc khảo:  từ ngày 01/4 – 05/4/2016.

1. CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP

* Môn: Nông nghiệp chất lượng cao


* Môn: CNSH ứng dụng trong nông nghiệp 


2. CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG

* Môn: Kỹ thuật xử lý môi trường

* Môn: Quản lý môi trường

3. CHUYÊN NGÀNH THỰC PHẨM

* Môn: An toàn thực phẩm

* Môn: Công nghệ chế biến thực phẩm