Danh sách Cựu sinh viên K12

STTLớpMSSVHọ và tên
1.      12SH0108070125Phạm Thái Ngọc Hà
2.      12SH0108070315Nguyễn Đăng Khoa
3.      12SH0108070430Phạm Huỳnh Quốc Tâm
4.      12SH0108070760Nguyễn Thị Liên
5.      12SH0108070954Phạm Thị Dung
6.      12SH0109070005Mai Trường Giang
7.      12SH0109070018Nguyễn Thị Loan Phụng
8.      12SH0109070028Bùi Nguyễn Văn Cao Kỳ
9.      12SH0109070037Phan Thanh Hoàn
10.   12SH0109070047Giáp Thị Băng Chinh
11.   12SH0109070049Lê Hoàng Thạch
12.   12SH0109070053Nguyễn Văn Tú
13.   12SH0109070065Thái Nguyên Bình
14.   12SH0109070068Bùi Thị Kiều Ly
15.   12SH0109070069Nguyễn Hữu Tùng
16.   12SH0109070070Hà Minh Tuấn
17.   12SH0109070072Lý Thành Phú
18.   12SH0109070079Nguyễn Hồ Ngọc Nữ