Danh sách Cựu sinh viên K12

STT Lớp MSSV Họ và tên
1.       12SH01 08070125 Phạm Thái Ngọc Hà
2.       12SH01 08070315 Nguyễn Đăng Khoa
3.       12SH01 08070430 Phạm Huỳnh Quốc Tâm
4.       12SH01 08070760 Nguyễn Thị Liên
5.       12SH01 08070954 Phạm Thị Dung
6.       12SH01 09070005 Mai Trường Giang
7.       12SH01 09070018 Nguyễn Thị Loan Phụng
8.       12SH01 09070028 Bùi Nguyễn Văn Cao Kỳ
9.       12SH01 09070037 Phan Thanh Hoàn
10.    12SH01 09070047 Giáp Thị Băng Chinh
11.    12SH01 09070049 Lê Hoàng Thạch
12.    12SH01 09070053 Nguyễn Văn Tú
13.    12SH01 09070065 Thái Nguyên Bình
14.    12SH01 09070068 Bùi Thị Kiều Ly
15.    12SH01 09070069 Nguyễn Hữu Tùng
16.    12SH01 09070070 Hà Minh Tuấn
17.    12SH01 09070072 Lý Thành Phú
18.    12SH01 09070079 Nguyễn Hồ Ngọc Nữ