Danh sách Cựu sinh viên K8

STTLớpMSSVHọ và tên
1.      02SH0101SH071Lê Ngọc Hùng
2.      02SH008Nguyễn Thị Hồng Nhung
3.      02SH014Nguyễn Thị Bích Nhu
4.      02SH019Nguyễn Ngọc Tuân
5.      02SH020Nguyễn Đình An
6.      02SH022Nguyễn Hữu Tùng
7.      02SH027Bùi Minh Cảnh
8.      02SH028Nguyễn Hoàng Anh
9.      02SH031Trần Minh Đại
10.   02SH032Huỳnh Công Thắng
11.   02SH033Phan Thi Phương Loan
12.   02SH039Nguyễn Thanh Tùng
13.   02SH064Tống Thị Thu Phượng
14.   02SH079Võ Xuân Điệp
15.   02SH083Nguyễn Quang Đại
16.   02SH088Lê Thanh Hóa
17.   02SH089Hoàng Văn Nguyên
18.   02SH100Bùi Đức Trí
19.   08QT065Lê Thanh Bình
20.   08QT145Đặng Minh Thành
21.   02SH0201SH043Nguyễn Công Danh
22.   02SH046Nguyễn Hồng Phú
23.   02SH049Lê Thị Ngọc Bích
24.   02SH055Phan Văn Định
25.   02SH069Hà Thị Luyến
26.   02SH081Phạm Vĩnh Sơn
27.   02SH090Nguyễn Trung Hiệp
28.   02SH095Kiều Ngọc Túy