Liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
0274 3 871 384 - https://congnghesinhhoc.bdu.edu.vn - khoacnsh@bdu.edu.vn

PH Cà Mau: Số 3, Đường số 6, Lê Thị Riêng, Phường 5, TP. Cà Mau, Cà Mau.
0290 3 99 7777 – 0290 3 552 177

© Copyright 2019 Phòng Thông tin - Đại học Bình Dương. All rights reserved.

0274 3 871 384