Trang chủ Giới thiệu

Mẫu văn bản 2020

Khi sọan thảo các văn bản hành chính có ghi tên loại: Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng hẫn, chương...

Mẫu phụ lục văn bản hành chính 2020

Quý thầy cô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu giấy mời 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu giấy giới thiệu 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu công văn 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu biên bản 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Mẫu bản sao 2020

Quý thầycô download mẫu đơn tại đây.

Giới thiệu Khoa Công nghệ Sinh học

Khoa Công nghệ Sinh học trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 01/04/QĐ-ĐHDLBD ngày 07/01/2004 của Hiệu trưởng. Khoa...

Sứ mạng

Sứ mạng của Trường Đại học Bình Dương là xây dựng 1 nền giáo dục Mở, phục vụ nhu cầu học tập thường xuyên...

Tin tức mới

0274 3 871 384