Trang chủ Cơ sở vật chất

Hệ thống Phòng thí nghiệm và Văn phòng Khoa

Khoa CNSH hiện có 5 Phòng thí nghiệm, 2 vườn ươm thực nghiệm và 1 văn phòng Khoa. STT CƠ SỞ VẬT CHẤT CHỨC NĂNG 1 PTN Sinh Giảng dạy...

Tin tức mới

0274 3 871 384