Hệ thống Phòng thí nghiệm và Văn phòng Khoa

Khoa CNSH hiện có 5 Phòng thí nghiệm, 2 vườn ươm thực nghiệm và 1 văn phòng Khoa.

STTCƠ SỞ VẬT CHẤTCHỨC NĂNG
1PTN SinhGiảng dạy thực hành các môn sinh đại cương
2PTN Vi sinhGiảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực vi sinh học
3PTN Thực phẩmGiảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực thực phẩm
4PTN Môi trườngGiảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực môi trường
5PTN Nuôi cấy môGiảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật
6Vườn ươm thực nghiệmNhân giống, thuần dưỡng các giống thực vật từ PTN nuôi cấy mô
7Văn phòng KhoaTiếp và làm việc với SV, phụ huynh, đối tác.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ VƯỜN ƯƠM