Trang chủ Giới thiệu chung

Giới thiệu Khoa Công nghệ Sinh học

Khoa Công nghệ Sinh học trường Đại học Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 01/04/QĐ-ĐHDLBD ngày 07/01/2004 của Hiệu trưởng. Khoa...

Tin tức mới

0274 3 871 384