Đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên cơ hữu

STTHỌ TÊNCHỨC VỤEMAIL LIÊN HỆ
1TS. Hoàng Ngọc CươngTrưởng Khoahncuong@bdu.edu.vn
2TS. Stanislau RizerskyPhó Trưởng Khoa
3ThS. Lê Văn HuấnGVCH

Quản lý PTN Thực phẩm

lvhuan@bdu.edu.vn
4ThS. Nguyễn Minh HuyGVCH

Quản lý PTN Môi trường

nmhuy@bdu.edu.vn
5ThS. Dương Thị Nam PhươngGVCH

Quản lý PTN Sinh

dtnphuong@bdu.edu.vn
6ThS. Luyện Thị Minh HiếuGVCH

Quản lý PTN Nuôi cấy mô

ltmhieu@bdu.edu.vn
7ThS. Lê Thị Kim PhượngGVCH

Quản lý PTN Vi sinh

ltkphuong@bdu.edu.vn
8ThS. Khấu Hoàng Kim GiaoTrợ lý giáo vụkhkgiao@bdu.edu.vn
9CN. Lê Ngọc PhươngBí thư Đoàn Khoalnphuong@bdu.edu.vn