Tầm nhìn

Đại học Bình Dương là một trong những trường đại học đa lĩnh vực, chất lượng đào tạo phù hợp với chuẩn mực quốc tế, các chương trình đào tạo được thực hiện thông qua phương pháp “Cộng học”, đối thoại trực tiếp được xây dựng trên nguyên tắc: Học – Hỏi – Hiểu – Hành