HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG.

Hội Nông dân Tỉnh Bình Phước thông báo tuyển dụng 2 vị trí tại Trung tâm Nông Dân – Hội Nông Dân.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phương, ĐT: 0352066499.