Trang chủ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Danh sách các bài báo đã công bố

Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Trang Si Trung (2016). “Preparation and characterization of high purity β-chitin from squid pens...

Hoàn thành đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng nấm rơm hữu...

      Nấm rơm (Volvariella volvacea) là một loại thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng. Trung bình trong 100 gr nấm...

Nghiên cứu thành công quy trình vi nhân giống và quy trình thuần dưỡng,...

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thương mại hóa giống cúc đồng tiền (Gerbera jamesonii) ngày càng lớn, do có thể ra hoa...

Khoa CNSH cử nhân sự tập huấn chuyển giao công nghệ tại Viện Sinh...

Trong khuôn khổ thỏa thuận Hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Bình Dương và Viện Sinh học nhiệt đới, Khoa...

Các định hướng nghiên cứu trong năm 2020

Hiện tại, trong năm 2020, các GV Khoa CNSH đang triển khai các hướng nghiên cứu theo bảng bên dưới. SV muốn thực hiện...

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2019 của Giảng viên Khoa CNSH

          Sáng 4/9, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp...

Danh sách đề tài NCKH Sinh viên

    STT Tên đề tài Chủ trì Năm thực hiện/nghiệm thu1.    Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô trong nhân giống chuối ( Musa...

Danh sách đề tài NCKH Giảng viên

 SttTên đề tàiChủ trìNăm thực hiện/nghiệm thuCấp quản lý1.       Phục hồi, bảo quản và phát triển nguồn giống Lan (orchid) trong môi trường...
0274 3 871 384