Trang chủ Định hướng NCKH

Khoa CNSH cử nhân sự tập huấn chuyển giao công nghệ tại Viện Sinh...

Trong khuôn khổ thỏa thuận Hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Bình Dương và Viện Sinh học nhiệt đới, Khoa...

Các định hướng nghiên cứu trong năm 2020

Hiện tại, trong năm 2020, các GV Khoa CNSH đang triển khai các hướng nghiên cứu theo bảng bên dưới. SV muốn thực hiện...

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2019 của Giảng viên Khoa CNSH

          Sáng 4/9, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp...

Tin tức mới

0274 3 871 384