Các định hướng nghiên cứu trong năm 2020

Hiện tại, trong năm 2020, các GV Khoa CNSH đang triển khai các hướng nghiên cứu theo bảng bên dưới. SV muốn thực hiện đề tài NCKH, đề tài tốt nghiệp có thể liên hệ gặp các Thầy Cô để hướng dẫn thêm.

STT Hướng nghiên cứu GV phụ trách
1 Khảo sát khả năng bảo quản trái cây bằng chế phẩm nano chitosan TS. Hoàng Ngọc Cương
2 Thử nghiệm hoạt tính chitosan trên vi sinh vật (vi khuẩn, vi nấm) ThS. Khấu Hoàng Kim Giao
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá và phân bón gốc đến sinh trưởng và phát triển của Lan Dendrobium ThS. Luyện Thị Minh Hiếu

CN. Lê Ngọc Phương

4 Quy trình nuôi cấy mô, kỹ thuật ra cây và chăm sóc cây đồng tiền ThS. Luyện Thị Minh Hiếu

CN. Lê Ngọc Phương

5 Quy trình nuôi cấy mô, kỹ thuật ra cây và chăm sóc cây thù lù ThS. Luyện Thị Minh Hiếu

CN. Lê Ngọc Phương

6 Quy trình nuôi cấy mô, kỹ thuật ra cây và chăm sóc cây dược liệu
ThS. Luyện Thị Minh Hiếu

CN. Lê Ngọc Phương

7 Chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất có hoạt tính sinh học có nguồn gốc tự nhiên. ThS. Lê Văn Huấn
8 Thử nghiệm in vitro đánh giá tác dụng sinh học của các dược liệu và các thành phần có hoạt tính ThS. Lê Văn Huấn
9 Xây dựng quy trình chiết xuất và tiêu chuẩn hóa cao chiết dược liệu, các chế phẩm từ dược liệu. ThS. Lê Văn Huấn