Trang chủ Sản phẩm KHCN

Hoàn thành đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật trồng nấm rơm hữu...

      Nấm rơm (Volvariella volvacea) là một loại thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng. Trung bình trong 100 gr nấm...

Nghiên cứu thành công quy trình vi nhân giống và quy trình thuần dưỡng,...

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu thương mại hóa giống cúc đồng tiền (Gerbera jamesonii) ngày càng lớn, do có thể ra hoa...

Tin tức mới

0274 3 871 384