Trang chủ Hoạt động sinh viên

Kế hoạch Tham quan Kiến tập online – Hỗ trợ sinh viên nâng cao...

Đại dịch COVID-19 với các biến thể mới đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân cũng như sự...

Hình ảnh hoạt động Công trình thanh niên – Đoàn Khoa CNSH năm 2019.

Bên cạnh những giờ học tập chăm chỉ, vào ngày 7 tháng 10 năm 2019 các bạn Đoàn viên, sinh viên Khoa Công nghệ...

Tin tức mới

0274 3 871 384