Hướng dẫn sinh viên khôi phục tài khoản đăng nhập cổng thông tin sinh viên

Hướng dẫn sinh viên khôi phục tài khoản đăng nhập cổng thông tin sinh viên

Bước 1: Vào trang website sv.bdu.edu.vn sau đó chọn vào ô “QUÊN MẬT KHẨU”

Bước 2: Điền vào ô “MÃ SỐ SINH VIÊN” và ô “EMAIL” (Email sinh viên có dạng mssv@student.bdu.edu.vn). Sau đó click vào “GỬI EMAIL”

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động gửi mã vào email sinh viên bạn vừa nhập ở bước 2 (Sinh viên đăng nhập email để lấy mã)

Bước 4: Copy mã trong email

Bước 5: Dán mã vừa copy vào ô “MÃ XÁC MINH”, sau đó “ĐẶT MẬT KHẨU MỚI” và click vào ô “ĐỔI PASS”

Bước 6: Trang web sẽ hiển thị thông báo “XỬ LÝ THÀNH CÔNG”

Bước 7: Tiến hành đăng nhập lại tên tài khoản và mật khẩu mới vừa đổi.