Thứ Năm, Tháng Mười Hai 3, 2020

Lịch học môn Công nghệ rượu, bia, nước giải khát

Lớp 19SH01 học môn Công nghệ rượu, bia, nước giải khát (BIO0192) theo lịch như sau: Giảng viên phụ trách: Th.S Nguyễn Anh Trinh ...

Lịch học môn Thực hành CNCB thực phẩm (xưởng sản xuất)

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành Công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) theo lịch sau: GV phụ trách: ThS. Lê Văn Huấn. Sáng...

Thời khóa biểu HK 2 (cập nhật sau thời gian nghỉ dịch Covid-19)

1. Đối với các môn đại cương:   2. Đối với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành:

Lịch học môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản K19

SV lớp 19SH01+TN học Thực hành Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau: Sáng chiều chủ nhật hằng tuần, từ 22/3 -...

Lịch học bù Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học bù môn Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau: Chiều thứ 2, 06/01 Sáng chiều thứ 5, 09/01 Phòng học: PTN Thực...

Lịch học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản: THỨ NGÀY PHÒNG Sáng chủ nhật 15/12 E3.2 Chiều thứ 3 17/12 E3.1 Chiều thứ 2 23/12 E3.1 Chiều thứ 3 24/12 E3.1 Chiều thứ 3 31/12 E3.1    

Cập nhật phòng học

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG K20 Quá trình thiết bị công nghệ 02/12 2 Chiều E2.1 K19 Công nghệ chế biến thịt, thủy sản 03/12 05/12 3 5 Chiều Chiều B06 B06 K19 Phụ gia và bao bì thực phẩm 03/12 05/12 3 5 Sáng Sáng C03 C03 K20 Vi sinh thực phẩm 03/12 3 Chiều C03 K19 + K20 Công nghệ...

Lịch học bù môn Độc chất học thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn Độc chất học thực phẩm theo lịch sau: Sáng thứ 6, 22/11, phòng B05 Sáng thứ 2, 25/11, phòng C01

Lịch học môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học bù môn Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau: Chiều thứ 3, 26/11 - 17/12, E3.2 (5 tiết/buổi) Chiều thứ...

Báo phòng học bù môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn CNCBTP vào chiều thứ 4, 20/11, phòng C03 (5 tiết/buổi).

Tin tức mới

0274 3 871 384