Trang chủ Khóa 19

Lịch học môn Thực hành CNCB thực phẩm (xưởng sản xuất)

Lớp 19SH01+TN học môn Thực hành Công nghệ thực phẩm (xưởng sản xuất) theo lịch sau:GV phụ trách: ThS. Lê Văn Huấn. Sáng...

Thời khóa biểu HK 2 (cập nhật sau thời gian nghỉ dịch Covid-19)

1. Đối với các môn đại cương: 2. Đối với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành:

Lịch học môn Thực hành CNCB thịt, thủy sản K19

SV lớp 19SH01+TN học Thực hành Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau: Sáng chiều chủ nhật hằng tuần, từ 22/3 -...

Lịch học bù Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học bù môn Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau:Chiều thứ 2, 06/01 Sáng chiều thứ 5, 09/01 Phòng học: PTN Thực...

Lịch học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học các buổi còn lại môn CNCB thịt, thủy sản: THỨ NGÀY PHÒNG Sáng chủ nhật 15/12 E3.2 Chiều thứ 3 17/12 E3.1 Chiều thứ 2 23/12 E3.1 Chiều thứ 3 24/12 E3.1 Chiều thứ 3 31/12 E3.1   

Cập nhật phòng học

LỚP MÔN NGÀY THỨ BUỔI PHÒNG K20 Quá trình thiết bị công nghệ 02/12 2 Chiều E2.1 K19 Công nghệ chế biến thịt, thủy sản 03/12 05/12 3 5 Chiều Chiều B06 B06 K19 Phụ gia và bao bì thực phẩm 03/12 05/12 3 5 Sáng Sáng C03 C03 K20 Vi sinh thực phẩm 03/12 3 Chiều C03 K19 + K20 Công nghệ...

Lịch học bù môn Độc chất học thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn Độc chất học thực phẩm theo lịch sau:Sáng thứ 6, 22/11, phòng B05 Sáng thứ 2, 25/11, phòng C01

Lịch học môn CNCB thịt, thủy sản

Lớp 19SH01+TN học bù môn Công nghệ chế biến thịt, thủy sản theo lịch sau:Chiều thứ 3, 26/11 - 17/12, E3.2 (5 tiết/buổi) Chiều thứ...

Báo phòng học bù môn Công nghệ chế biến thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN học bù môn CNCBTP vào chiều thứ 4, 20/11, phòng C03 (5 tiết/buổi).

Báo nghỉ môn CNCB thực phẩm

Lớp 19SH01+20SH01+TN được nghỉ tiết môn CNCB thực phẩm vào buổi chiều thứ 4 (13/11) và chiều thứ 6 (15/11). Lịch học bù sẽ...
0274 3 871 384