Lịch học bù – CNCB lương thực, rau, củ, quả

Lớp 19SH01+TN học bù môn CNCB lương thực, rau, củ, quả vào chiều thứ 6, 24/5/2019 tại phòng B05.

Lưu ý: buổi sáng thứ 6, 24/5 vẫn học bình thường, phòng BIII.10