Lịch học bù Thực hành đánh giá cảm quan

Lớp 19SH01 + TN học bù môn Thực hành đánh giá cảm quan vào buổi chiều thứ 7, 11/5/2019, tại PTN Thực phẩm.