Lịch học bù Thực hành hóa học thực phẩm

Lớp 19SH01+TN học bù môn Thực hành hóa học thực phẩm theo lịch sau:

  • Chiều thứ 2, 06/01
  • Sáng chiều thứ 5, 09/01
  • Phòng học: PTN Thực phẩm.
  • GV: ThS. Huỳnh Thị Bích Hạnh