Lịch học mới môn Phụ gia và bao bì thực phẩm

Lớp 19SH01 + TN học môn Phụ gia và bao bì thực phẩm theo lịch mới sau:

  • Sáng thứ 5 hằng tuần (5 tiết/buổi), từ 03/10 đến 06/11/2019.
  • Phòng A2.1
  • GV: ThS. Đỗ Mai Nguyên Phương